THÔNG BÁO VỀ GIAO DIỆN ĐĂNG NHẬP MỚI CỦA PHẦN MỀM HSCV

  Ngày 17/07/2021 Trung tâm CNTT&TT tỉnh Bắc Kạn đã tiến hành cập nhật một số tính năng để tăng tính bảo mật cho hệ thống phần mềm QLVB&HSCV.
  Trong bản cập nhật mới có nội dung yêu cầu người sử dụng khi đăng nhập tài khoản sẽ phải nhập một mã captcha xác thực như sau: (Lưu ý: Mã xác thực phân biệt rõ ký tự chữ hoa chữ thường và không có dấu phân cách)


 
Đăng nhập hệ thống
Tên đăng nhập:
Mật khẩu: